Cursos de patrón

LICENZA DE NAVEGACIÓN 2023

CURSO PARA A OBTENCIÓN DA "LICENZA DE NAVEGACIÓN"

O Clube Náutico Castrelo de Miño organiza cursos para a obtención da "Licenza de Navegación" nas instalacións do clube. Os cursos son impartidos pola academia náutica homologada ESTELAS e constan de 2 h. de teoria e 4 h. de práctica.

NO SE FAI EXAME

A Licenza de Navegación ten as seguintes atribucións:
- Goberno de embarcaciones de motor e vela de ata 6 m. de eslora
- Goberno de toda clase de motos de auga
- Potencia axeitada á embarcación según limite establecido polo fabricante
- Navegación diurna
- Permite alonxarse ata 2 millas en cualquer dirección desde un porto o lugar de acubillo.

O prezo é de 150 € e para os socios do clube 125 €.

Tamén é posile realizar só as 4 h. de práctica para convalidar coas antigas autorizacións federativas coñecidas coma "Titulíns".

Máis información e inscripcións en:
988493114 - 676484150 e info@clubnauticocastrelo.es