A Xunta Directiva

COMPOSICIÓN XUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: Dna. Beatriz Alberte Castiñeiras
VICEPRESIDENTE: D. Antonio Joao Rascao Marques
SECRETARIO: Dna. Concepción Peña Godoy
TESOUREIRO: D. Santiago Peña Peña
VOGAL DE REMO: D. Francisco Javier Soto Varela
VOGAL DE VELA: D. Xosé Quiroga Troncoso
VOGAL DE EVENTOS E PROMOCIÓN INTERNACIONAL:
D. Francisco Quiroga Martínez
VOGAL DE RELACIÓNS COS SOCIOS: D. Cecilio Santalices de la Escosura Mourille
VOGAL DE ASUNTOS XURÍDICOS: D. Héctor Pereiras Álvarez
VOGAL DE INFRAESTUCTURAS: D. Antonio Rodríguez Rodríguez